Andere tijden

De Corona crisis noodzaakt veel bedrijven en verenigingen tot verandering. Zo ook onze Stichting Hondensport Nieuw-Vennep. De vraag waar en hoe we kunnen veranderen is nu dan ook actueler dan ooit. Toekomstgericht zodat we ook in het ‘nieuwe normaal’ dé hondenschool van iedereen blijven! De aanpak van de kantine loopt op zijn eind maar er zijn meer ideeën die onze aandacht hebben. Denk aan een bredere inzet van het veld met aan de stichting gerelateerde activiteiten of een wedstrijd organiseren. Ook willen we meer aandacht voor de stichting verkrijgen door een betere zichtbaarheid via de website, de sociale media en op de training-/cursuslocatie zelf. Steun van sponsoren? Hulp vragen aan vrijwilligers? De ideeën zijn wat ons betreft niet beperkt tot dit lijstje maar we willen wel nu beginnen.