Locatiereglement

 1. Wij verzoeken u uiterlijk 5 minuten voor de les aanwezig te zijn. indien u te laat bent mag u niet zelfstandig het veld op lopen. Wij verzoeken u zich dan te melden bij het clubgebouw of uw instructeur te signaleren todat toegang tot het veld gegeven wordt.
 2. De hond dient voorafgaande aan de les te worden uitgelaten en zijn behoefte te hebben gedaan. Eventueel kan hiervoor gebruik gemaakt worden van de uitlaatstrook naast het trainingsveld. De toegang wordt iedere cursusles daartoe opengesteld. Zorg dat u poepzakjes voor de hond meeneemt. Uitwerpselen dienen door uzelf onmiddellijk te worden opgeruimd en kunnen worden gedeponeerd in de zogenaamde ‘poepzuil’ of in de gele container op het veld. Wij verzoeken u, in verband met hygiëne deze NIET in de gewone prullenbakken te deponeren.
 3. Honden dienen altijd en overal aangelijnd te zijn op ons terrein. Dat wil zeggen; zowel op de parkeerplaats, de uitlaatstrook, het terras, het trainingsveld en in het clubgebouw. Honden mogen alleen los op aangeven van de hondentrainer. Daar is dus toestemming voor nodig.
 4. Houdt tijdens het trainen voldoende afstand, tenminste 4 meter, tot andere honden.
 5. Spelen met andere honden is niet toegestaan, uitgezonderd op aangeven en onder toezicht van de hondentrainer.
 6. Strooien met voer op het veld is niet wenselijk. Als de hondentrainer u al vraagt een voertje op het veld te gooien vergewist u zich er dan van dat uw hond dit ook vindt en eet.
 7. Met een loopse teef kan helaas niet getraind worden op het trainingsveld. Wij verzoeken u zich dan in overleg met de hondentrainer om u af te melden.
 8. Op basisvan een welzijnscheck en/of fysieke beperkingen of pijnklachten van de hond kan de hondentrainer u vragen de training te stoppen en/of dringend te adviseren een dierenarts of andere professional in te raadplegen.
 9. Indien een hond bij herhaling de lessen verstoort, bijvoorbeeld door gesignaleerd en geobserveerd gedrag, kan de hond in overleg met de hondentrainer en cursuscoördinator de toegang tot het trainingsveld worden ontzegd. Dit besluit zal in een persoonlijk gesprek aan u worden toegelicht.
 10. Indien een hond onverhoopt betrokken raakt bij een bijtincident kan de bijtende hond de toegang tot het trainingsveld worden ontzegd. Een besluit hiertoe zal worden genomen door de cursuscoördinator na overleg met de hondentrainer. Het besluit zal in een persoonlijk gesprek aan u worden toegelicht. In het geval van een bijtincident kunnen er mogelijk meer consequenties zijn.
 11. Het gebruik van dieronvriendelijke hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een slipketting, prikband, halti’s en/of gentle leaders, is niet toegestaan.
 12. Bij wateroverlast, dreigend onweer of te hoge temperatuur (>28 graden C.) kunnen lessen worden afgelast. De hondentrainer zal u hierover informeren.
 13. Bent u onverhoopt verhinderd, informeer dan tijdig (24 uur van te voren) uw hondentrainer.
 14. Is uw hondentrainer verhinderd, dan wordt er indien mogelijk een voor een plaatsvervanger gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn dan ontvangt u een bericht van afzegging.
 15. Geef de hond geen eten vlak voor een les.
 16. Parkeren dient te geschieden op het beperkte parkeer terrein voor achter het clubgebouw. Wanneer de ondergrond het toelaat kunt u ook voor het toegangshek op de grasstrook haaks op het toegangspad parkeren
 17. U dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten waarbij ookm de hond is meeverzekerd voor schade die hij of zij onverhoopt aanricht.
 18. Bij de allereerste les dient u het inentingsboekje of paspoort van de hond mee te nemen en dit te tonen aan de hondentrainer. De hond dient bij een erkende dierenarts te zijn ingeënt.

Waarden en normen

Het gedrag van iedere persoon op onze trainingslocatie reflecteert op anderen, op de kwaliteit van de cursus of les en op Stichting Hondensport Nieuw-Vennep. De Stichting hanteert geen enkele tolerantie voor wat betreft geweld, haatzaaien, opzettelijk misleiden, bedriegen, vernederen of schade aan personen; of wat dan ook wat de Stichting naar eigen goeddunken aanstootgevend of ongepaast vindt en/of een overtreding is van de wet.