Disclaimer

Ten aanzien van de inhoud van deze site:
Deze website biedt informatie over Stichting Hondensport Nieuw-Vennep. De Stichting besteedt veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk en correct mogelijk houden van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mocht je op deze site informatie tegenkomen waarvan je denkt dat deze onjuist is, dan kunt u dit melden op ons emailadres info@hsnieuw-vennep.com.

Ten aanzien van virussen op de servers:
De stichting doet al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is om de bestanden op de servers te vrijwaren van virussen, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde virusvrij zal zijn. Het gebruik van de website kan in geen geval leiden tot aansprakelijk voor de stichting of indirecte schade bij gebruikers van de website ten gevolge van virussen.

Ten aanzien van informatiebeveiliging:
De stichting spant zich tot het uiterste in om te voorkomen dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten. De stichting kan echter niet volledig uitsluiten dat derden data onderscheppen en de inhoud daarvan ontsluiten. De stichting is niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van eventuele inbreuk en de daaruit voortvloeiende schade.

Ten aanzien van storingen:
De website is met zorg door vrijwilligers ontwikkeld en wordt bij Antagonist gehost. De stichting kan geen garantie bieden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Een storing of systeemuitval is niet volledig uit te sluiten. Iedere aansprakelijkheid voor (in)directe schade ten gevolge van een (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website wordt door de stichting uitdrukkelijk uitgesloten.